Giới thiệu chung

Kỹ thuật sử dụng năng lượng mặt trời

 • Điện năng lượng mặt trời là kỹ thuật phát triển sản xuất điện do chuyển đổi năng lượng ánh sáng của mặt trời.
 • Đây là phương thức phát triển sử dụng pin năng lượng mặt trời phát sinh điện dựa vào hiệu ứng quang điện nếu nhận ánh sáng mặt trời.
 • Hệ thống điện năng lượng mặt trời được cấu tạo bởi thiết bị chuyển đổi dòng điện (Power Converter) và bộ ắc qui (Storage Battery), với mô đun (Module) được cấu tạo bởi pin năng lượng mặt trời (Solar Cell)

 

solar-panel-array-1794503_1280Nguyên lý phát triển dựa vào pin năng lượng mặt trời

 • Pin năng lượng mặt trời Là pin quang điện (Photoelectric Cell) được chế tạo với mục đích chuyển đổi năng lượng mặt trời thành năng lượng điện, nếu chiếu bức xạ ánh sáng vào nối p-n (pn junction) của chất bán dẫn hoặc bề mặt tiếp xúc của chất bán dẫn với kim loại thì sử dụng suất điện động quang điện (Photoelectro motive force) xuất hiện nhờ hiệu ứng quang điện.
 • Sử dụng tiếp xúc của chất bán dẫn với kim loại thì có pin quang điện (Photoelectric Cell) đồng sulfat (Copper Sulfate), pin quang điện Selen (Selenium Photocell) và sử dụng nối p-n (pn junction) chất bán dẫn thì có pin quang điện Silicone (Silicon Photocell) được sử dụng làm pin năng lượng mặt trời.

solar-panel-array-1591350_1280Lịch sử của pin năng lượng mặt trời

 • Năm 1839. E.Becquerel (Pháp) đã tìm ra hiệu ứng quang điện (Photovoltaic effect) đầu tiên
 • Những năm 1870. Sau khi nghiên cứu hiệu ứng quang điện Se của H. Hertz, vì 1~2% hiệu suất Se cell được phát triển nên sử dụng cho điện quang kế (Exposure Meter) của máy ảnh.
 • Những năm 1940 ~ đầu những năm 1950. Phát triển quy trình Czochralski có thể điều chế silicon đơn tinh thể độ tinh khiết cao đầu tiên.
 • Năm 1954. Bell Lab. phát triển pin năng lượng mặt trời Silicon hiệu suất 4%
 • Năm 1958. Sử dụng pin năng lượng mặt trời ở tất cả vệ tinh sau khi chở pin năng lượng mặt trời đầu tiên ở vệ tinh Vanguard của Mỹ.
 • Những năm 1970. Đầu tư vài chục tỷ đô la cho thương mại hóa và phát triển nghiên cứu pin năng lượng mặt trời sau Oil shock, thương mại hóa pin năng lượng mặt trời phát triển nhanh chóng,
 • Hiện tại. Hiệu suất pin năng lượng mặt trời trên 15%, tuổi thọ trên 20 năm