Lịch sử công ty

12.1989. Thành lập Công ty

02.1990. Phát triển thiết bị điện điện tử và UPS

09.1992. Chế tạo (UPS)1 pha thiết bị nguồn điện vô tĩnh điện

01.1993. Phát triển Micro Process sử dụng IGBT (Phương thức PWM chuyển đổi tần số -switching frequency)

04.1994. Đăng ký giấy phép kinh doanh ngành nghề sản xuất linh kiện điện tử loại 1 (Gyoenggi-do)

06.1994. Đạt chứng nhận kiểu loại linh kiện thiết bị điện cho UPS (Viện tiêu chuẩn kĩ thuật)

10.1994. Sản xuất UPS 3 pha 300KVA loại IGBT